Misiunea scolii: "Suntem model al formării profesionale a elevilor, în parteneriat cu industria și comunitatea locală, dezvoltând respectul față de muncă "
Viziunea scolii: "Vom fi furnizorul principal de forță de muncă înalt calificată pentru industria locală având cadre didactice competente, stabile și un sistem propriu de management KAIZEN eficace, eficient și inovativ "
NOUTĂȚI  |  SECRETARIAT  |  FORMULARE  |  DISTRIBUȚIE LOCURI  |  PROIECTE  |  LEGISLAȚIE
  FORMULAR DE INSCRIERE 2018 [click aici » ]
 
  Descrierea programului

"Alege-ţi drumul!" se desfăşura pe o perioadă de trei după clasa a VIII-a, ca parte a filierei tehnologice a învăţământului liceal.

Învățământul profesional cu pregătire de 3 ani
Poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ponderea orelor de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu este detaliată mai jos. În primul an de studiu, pregătirea teoretică reprezintă 80% din ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 20%. În al doilea an, pregătirea teoretică reprezintă 40%, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 60%. În al treilea an de învăţământ profesional, importanţa pregătirii teoretice va scădea până la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de 75%.

                                        • Anul I de studiu
                                                - 20% practică
                                                - 80% teorie

                                        • Anul II de studiu
                                                - 60% practică
                                                - 40% teotie

                                        • Anul III de studiu
                                                - 75% practică
                                                - 25% teorie

Finalitatea programului
Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România și în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a).

Participând la program, vei dobândi experienţă practică şi vei învăţa într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate calificării pentru care optezi. Vei deprinde atât elemente de cultură generală, cât şi elementele practice necesare practicării unei meserii.

Vei învăţa în limba română, vei căpăta abilităţile necesare care îţi permit să lucrezi într-o echipă, să iei decizii şi să îţi asumi responsabilităţi. Vei fi pregătit pentru a te adapta mai bine şi mai repede cerinţelor unui loc de muncă, pentru a lucra cu profesionalism şi pentru a face lucruri de calitate.

Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de şcoala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ, la sediul şi folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest lucru.

Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare vor fi monitorizate de către inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti.

Continuarea studiilor
La finalul celor trei ani, după absolvirea cu succes a programului, vei avea posibilitatea de a-ți continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat.
Programul va putea include şi elevii seriilor anterioare care au absolvit clasa a VIII-a, însă au abandonat timpuriu forma de pregătire liceală, precum şi absolvenţii şcolilor de arte şi meserii.