Misiunea scolii: "Suntem model al formării profesionale a elevilor, în parteneriat cu industria și comunitatea locală, dezvoltând respectul față de muncă "
Viziunea scolii: "Vom fi furnizorul principal de forță de muncă înalt calificată pentru industria locală având cadre didactice competente, stabile și un sistem propriu de management KAIZEN eficace, eficient și inovativ "
NOUTĂȚI  |  SECRETARIAT  |  FORMULARE  |  DISTRIBUȚIE LOCURI  |  PROIECTE  |  LEGISLAȚIE
  FORMULAR DE INSCRIERE 2018 [click aici » ]
  Documente necesare
   

Dosarul de înscriere conţine următoarele documente:

• Cerere tip de înscriere (primită de la școala de proveninență);
• Formular de preînscriere (poate fi descărcat aici);
• Copie după certificatul de naștere;
• Copie după buletinul de identitate;
• Foaie matricolă
• 2 poze tip buletin;
• Copie buletin ambii părinți / tutore legal;
• Hotărâre judecătorească pentru tutore legal (acolo unde este cazul);
• Documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat;
• Certificat de absolvire 8 clase - pentru admișii în învătământul profesional cu durata de 3 ani;
• Foaie matricolă pentru clasa a VIII-a sau după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii.